Personel Ders Verme / Alma Hareketliliği

PERSONEL HAREKETLİLİĞİ

EĞİTİM VERME/EĞİTİM ALMA

 

Yükseköğretim kurumlarının akademik personelinin veya işletmelerde görevli bir personelin yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine/almasına veya yükseköğretim kurumlarının akademik ve idari tüm personelinin yurtdışında bir kuruluşta mesleki gelişimlerine yönelik bir kursa/eğitime katılmaları (konferanslar hariç) ya da işbaşı eğitimi/izleme yapmaları.

 

Ders vermeye/Eğitim almaya yönelik personel hareketliliğinde; seyahat süreleri hariç 2 günden 2 aya kadar olabilir. Her durumda, ders vermeye yönelik bir faaliyet haftalık ya da daha kısa süreli kalışlarda en az 8 saatlik bir ders verme/alma faaliyeti içermelidir.

 

Katılımcı Kuruluşların Görevleri Nelerdir?

Hareketlilik projesinde yer alan katılımcı kuruluşlar şu rol ve görevleri üstlenirler:

 • Gönderen kuruluş: Öğrenci ve personelin seçimi ve yurt dışına gönderilmesinden sorumludur. Bu görev hibe ödemeleri, hareketlilik dönemine hazırlık, izleme ve tanımayı da içermektedir.
 • Ev sahibi kuruluş: Yurt dışından gelen öğrenci/personeli kabul etmek, onlara eğitim/staj veya faaliyet programı önermekle yükümlüdür.

 

Ders Verme Hareketliliğine Katılabilme Şartları nelerdir?

 

1- ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda en az yarı zamanlı öğretim elemanı olunması.

2- Üniversiteler arası anlaşmanın olması.

3- Hem gönderen hem de misafir olunan yükseköğretim kurumu tarafından kabul edilen bir öğretim programının (teaching program) olması (öğretim programı taraflarca imzalanmış olmalı ve en azından gerçekleştirilecek programın genel amaç/hedeflerini, içeriğini ve beklenen sonuçlarını içermelidir).

4- Ders verme hareketliliği sonrasında hibe almaya hak kazanabilmek için misafir olarak gidilen yükseköğretim kurumunda en az 8 ders saati ders vermek/almak gerekmektedir.

5- Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir.

 

 

Eğitim Verme/Alma Öncesi Yapılması Gerekenler:

 

 1. İkili Anlaşma ( Ders verme hareketliliği için gideceği üniversite ile ilgili akademik yılı kapsayan anlaşma yapılmış olması gerekmektedir).
 2. Davet Mektubu (Karşı Üniversitenin ilgili biriminin davet yazısı, kalınacak süre gün, ay, yıl verilecek/alınacak toplam ders saati belirtilmelidir).
 3. Ders Verme Hareketliliği Anlaşması (Teaching Mobility Agreement): Yurtdışında yapılacak faaliyetleri gösterir. Yurtdışına çıkılmadan önce hem KGTÜ hem de karşı kurum tarafından imzalanmış ve mühürlenmiş hali ofisimize teslim edilmelidir. Taranmış halinin çıktısı yeterlidir. Belge üzerinde en az 8 saat ders verildiği/alındığı yazılı olmalıdır.
 4. Ders Alma Hareketliliği Anlaşması (Training Mobility Agreement): Yurtdışında yapılacak faaliyetleri gösterir. Yurtdışına çıkılmadan önce hem KGTÜ hem de karşı kurum tarafından imzalanmış ve mühürlenmiş hali ofisimize teslim edilmelidir. Taranmış halinin çıktısı yeterlidir. Belge üzerinde en az 8 saat ders verildiği/alındığı yazılı olmalıdır.
 5. Personel Sözleşme Formu: Ofis tarafından hazırlanacak sözleşme’nin tarafınızdan imzalanması gerekmektedir. Sözleşme Banka Hesabı açıldıktan sonra yapılmalıdır. Hibe hesaplama yöntemi hakkında bilgi almak için tıklayınız.
 6. Görevlendirilme yazısı (Öğretim Üyesinin bağlı olduğu birimin görevlendirme yazısı).
 7. Açılmış Euro hesabı bilgileri.
 8. Uçak bileti faturası.

 

Eğitim Alma Sonrası Ofise Teslim Edilmesi Gereken Belgeler:

 

 1. Katılım Sertifikası (Karşı üniversiteye imzalatılıp Uluslararası Ofise teslim edilecek).
 2. Faaliyet Raporu Formu (İmzalı olarak ofise teslim edilecek).
 3. Uçak Bileti (Biletin ve faturanın aslı).
 4.  Uçuş Biniş Kartları.
 5. Pasaport Fotokopisi (giriş-çıkış mühürleri ile).