Lisansüstü Programlara Yurt Dışından Öğrenci Kabulü İlanı

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ
2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ
YURT DIŞINDAN LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KABULÜ BAŞVURU İLANI


Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüleri Yüksek Lisans Programı İngilizce İşletme Tezli programına, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Döneminde, Yurt dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar kapsamında Yabancı Uyruklu Öğrenci alımı yapılacaktır.

 

BAŞVURU ŞARTLARI
a- Üniversitemiz lisansüstü programlarda öğrenim görebilmek için adayın, yabancı öğrenci statüsünde olması,

b- Bir üniversitenin lisans programından mezun ya da son sınıfında olması, kesin kayıt tarihine kadar ilişiğini kesip kayıt olmasında engel olmaması,

c- Yukarıdaki şartları taşıdığı halde T.C. Üniversitelerinden yabancı öğrenci statüsü ile mezun olarak gelen adayların, mezun oldukları yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası almamış olması gerekmektedir.

 

BAŞVURU

 1. Başvurular, ilan edilen başvuru tarihlerinde, aşağıda belirtilen başvuru belgeleri ile birlikte, başvuru sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Üniversitemiz internet sayfasında bulunan ön başvuru formunun bütün alanlarının doldurulması gerekmektedir. Gelen başvurular değerlendirilerek adaylarla iletişime geçilecektir. Form için tıklayınız
 2. Yurt dışında öğrenim gören adayların eğitim almış oldukları kurumun tanınırlığı ve almış oldukları eğitimin uygunluğu YÖK tarafından onaylandığı takdirde başvuruları geçerli olur.
 3. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’nde özel öğrenci statüsünde öğrenim gören öğrenciler, yurt dışından öğrenci kabulü takvimindeki tarihler arasında başvuru yaptıkları takdirde Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim Yönetmeliğine göre değerlendirmeye alınarak olumlu sonuçlanması durumunda normal öğrenci statüsünde kayıt yaptırarak eğitimlerine devam edebilirler.
 4. Lisanüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıt işlemleri Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Lisanüstü Programlarına Yurt Dışından Öğrenci Kabulü Yönergesine uygun olarak ilgili enstitü tarafından yapılır.

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

 1. Çevirimiçi Başvuru Formunun bilgisayar çıktısı,
 2. Diploma Fotokopisi (Yurt dışı üniversitelerden mezun adayların diplomalarının resmi makamlarca-dış temsilcilikler-onaylı Türkçe çevirisi),
 3. Onaylı Transkript (not döküm belgesi) örneği (lisans transkripti),
 4. Kimlik Belgesinin fotokopisi (Pasaportun kimlik ile ilgili kısımlarının fotokopisi),
 5. 2 adet Fotoğraf,
 6. Referans Mektubu (İki adet),
 7. Niyet Mektubu (Öğrencinin lisansüstü amacını, çalışmalarını ve projelerini anlattığı mektup),
 8. Özgeçmiş,
 9. Türkçe / İngilizce dil yeterlilik belgesi.

Not: Aynı anda birden fazla lisansüstü programa başvuru yapılamaz.


İNGİLİZCE YETERLİK

 1. Üniversitenin lisansüstü programlarına başlayabilmek için öğrencilerin İngilizce Yeterliklerini belgelemeleri zorunludur.
 2. Resmi dili İngilizce olan ülkelerin vatandaşlarının İngilizce yeterliklerine, Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından mülakat ve gerektiğinde yazılı sınav yapılarak karar verilir.
 3. Öğrenciler, İngilizce yeterliliklerini aşağıdaki tabloya göre belgelendirdikleri ve uygun bulundukları takdirde programa kayıt olabileceklerdir.
 4. Uluslararası geçerliği olan yabancı dil belgesini sunamayan öğrenciler, Aşağıda sözü geçen sınavlara ilişkin belge sunamayan veya bu sınavlardan başarısız olan öğrenciler Üniversitenin İngilizce Hazırlık Sınıfına devam etmekle yükümlüdürler.
 5. Hazırlık Sınıfı eğitimi ve lisansüstü programına başlama koşulları için Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi KGTÜ Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi hükümleri uygulanır.

 

YDS / E-YDS / YÖKDİL / TOEFL-IBT / YETERLİLİK TABLOSU

Başvurulan Program

Sınav Adı

Minimum Puan

Sınav Geçerlilik Süresi

Yüksek Lisans

YDS / E-YDS / YÖKDİL

60

5

TOEFL-IBT

72

2


TÜRKÇE YETERLİK

 1. Öğrenim dili tamamen veya kısmen Türkçe olan programlara kayıt olan öğrencilerin, Türkçe yeterliklerini belgelemeleri zorunludur.
 2. TÖMER veya Yükseköğretim Kurulu tarafından akreditasyonu olan sınav merkezlerinden alınan Türkçe Yeterlik sınavlarından B1 (Orta) düzeyinde veya üzeri puan alan öğrenciler lisansüstü öğrenimlerine başlayabilirler.
 3. Lisans eğitimini Türkiye’de Türkçe öğrenim veren kurumlarda tamamlayanlardan Türkçe Yeterlik Belgesi aranmaz.

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÜCRETLER
Değerlendirmede adayın, lisans diploma derecesi, transkript genel not ortalaması, yabancı dil sınav sonucu, niyet mektubu, referansları dikkate alınarak programa kabul edilip edilmeyeceği kararlaştırılır. Başvurusu kabul edilen adaylara, e-posta ile Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından zorunlu ön ödeme işlemleri ve kayıt ile ilgili bilgiler içeren bildirim mektubu gönderilir. Belirtilen süreler içerisinde işlemlerini başlatmayan veya ön ödemesini yapmayan adayların yerine varsa yedek listedeki adaylara bildirim mektubu gönderilir. Ön ödeme yapılan tutar, kayıt olunan ilk dönem öğrenim ücretinden mahsup edilir. Ön ödeme yaptığı halde kesin kayıt işlemlerini tamamlamayan adaya ön ödeme ücreti iade edilmez. Ancak, öğrencinin vize başvurusunun reddedilmesi durumunda bunu ispat eden bir belge ile Üniversiteye başvurduğu takdirde ön ödemesi iade edilir.

 

 KONTENJAN ve ÜCRET TABLOSU

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Öğrenim Dili

Toplam Kontenjanlar

Öğrenim Ücreti (*)

Programlar

Biyoteknoloji Tezli Yüksek Lisans

İngilizce

1

6.500 $ (USD)

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Öğrenim Dili

Toplam Kontenjanlar

Öğrenim Ücreti (*)

Programlar

İşletme Tezli Yüksek Lisans

İngilizce

2

6.500 $ (USD)

 

(*)Ücretler, programın tamamının KDV dâhil ücretidir.

 

VİZE VE İKAMET İZNİ İŞLEMLERİ

 1. Yurt dışından gelecek adayların, kabul mektubu ile ülkelerindeki (veya en yakın) T.C. Konsolosluklarından “Öğrenim Meşruhatlı Vize” alarak Türkiye’ye giriş yapmaları gerekir. Öğrenim vizesi ile ilgili işlemleri yürütmekten ve bu işlemler ile ilgili oluşabilecek tüm maliyetlerden adayların kendileri sorumludur.
 2. Öğrenciler, üniversiteye kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra Türkiye’ye giriş yaptığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde öğrenim amaçlı ikamet izni almakla, Konya dışından alınan ikamet izni olan öğrenciler ise dosyalarını Konya'ya taşımakla yükümlüdürler; bu işlemler ile ilgili oluşabilecek tüm maliyetleri karşılamaktan öğrencilerin kendileri sorumludur.
 3. Üniversitenin vize ve ikamet izinleri ile ilgili istediği belgelerde, yetkili kamu kurumlarının yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin genelgeleri esas alınır.

 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KESİN KAYIT AŞAMASINDA İSTENEN BELGELER

 • Diploma (Yurt dışı üniversitelerden mezun adayların diplomalarının resmi makamlarca- dış temsilcilikler-onaylı Türkçe çevirisi),
 • Yurt dışından alınmış diplomalar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alınmış denklik belgesi,
 • Transkript (not döküm belgesi) (Aslı),
 • Eğitim dili İngilizce olan programlar için TOEFL, YDS / e-YDS / YÖKDİL veya Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı sonuç belgesinin aslı,
 • Eğitim dili Türkçe olan programlar için TÖMER (Türkçe Kursu Diploma Sınavı veya Yükseköğretim Kurulu tarafından akreditasyonu olan sınav merkezlerinden alınan Türkçe Yeterlik sınav sonuç belgesinin aslı,
 • Dış temsilciliklerden alınacak öğrenim vizesinin aslı,
 • Pasaport ve Türkçe çevirisinin resmi makamlarca-dış temsilcilikler-onaylı örneği,
 • İkametgâh Tezkeresi,
 • Fotoğraf (4 Adet).

 

BAŞVURU TAKVİMİ

Başvurular

24 Aralık 2019 – 24 Ocak 2020

İstenen Belgelerin Asıllarının Gönderilmesi için Son Tarih

 24 Ocak 2020

Sonuçların İlanı

5 Şubat 2020

Kayıt Tarihi (Asıl)

10 –  17 Şubat 2020

İngilizce Yeterlilik Sınavı

31 Ocak 2020

 Yazılı sınav 9:30

Sözlü Sınav 14.00-17.00 arası

Eğitime Başlama

10 Şubat 2020

 

NOT: Aynı anda birden fazla lisans programına başvuru yapılamaz. Online başvuru yapıldıktan sonra başvuru belgelerinin onaylı fotokopisi başvuru tarihleri içerisinde Üniversitemizde olacak şekilde eksiksiz olarak elden veya posta / kargo ile aşağıda belirtilen adrese ulaştırdıkları takdirde değerlendirmeye alınacaktır.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü

Dede Korkut Mah. Beyşehir Cad. No: 9
42080 Meram / KONYA / TÜRKİYE

T: +90 (332) 223 5488
F: +90 (332) 223 5490 
W: www.gidatarim.edu.tr

Offical Web-site: https://www.gidatarim.edu.tr/tr
Contact information : internatinaol@gidatarim.edu.tr


KONYA FOOD AND AGRICULTURE UNIVERSITY
2019-2020 ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTRE ANNOUNCEMENT OF ADMISSION OF GRADUATE STUDENTS FROM ABROAD 

 

In the Spring Term of 2019-2020 Academic Year, Foreign Students will be admitted to the Graduate Program of Social Sciences Institutes of the University with the thesis on Business Administration in English.

 

APPLICATION REQUIREMENTS

 • To be able to apply for the graduate programs, the candidates should be foreigner,
 • Student must be in senior student or graduated from an undergraduate program,
 • Candidates who graduated from T. R. universities with a foreign student status must not have received a penalty for removal from the higher education institution they graduated because of disciplinary crime.

 

APPLICATION

 1. The applications will be made in electronic form on the application page together with the following application documents at the announced application dates. All fields of the pre-application form on the WEB page of our university must be filled in. Incoming applicants will be evaluated and candidates will be contacted. Click for the form
 2. Students’ application will be accepted if the institution where they are trained are approved by the Council of Higher Education (YÖK). 
 3. Students studying as a special student at Konya Food and Agriculture University can continue their education by registering as a normal student if they are evaluated in accordance with the regulations of the Graduate Education and Training of Konya Food and Traum University if they apply between the dates in the student admission calendar.
 4. Enrollment of students admitted to graduate programs is carried out by the relevant institute in accordance with the Directive on the Acceptance of Students from Abroad to Konya Food and Agriculture University Graduate Programs.

 

REQUIRED DOCUMENTS FOR APPLICATION

 1. Printed version of online application form,
 2. A copy of diploma (Diplomas of candidates graduated from foreign universities- foreign representatives - certified Turkish translations,
 3. Official transcript document (undergraduate transcript),
 4. A copy of identification card (Photocopy  of identity parts in passport),
 5. Two ID Photo,
 6. Reference letter (2),
 7. Letter of Intent (A letter from the teacher about his / her graduate purpose, studies and projects)
 8. CV,
 9. Certificate of Turkish / English language proficiency.

Note: Applications for more than one graduate program cannot be submitted at the same time.

 

ENGLISH PROFICIENCY

 1. It is a must to certify the English Proficiency of the students in order to start the university's graduate programs,
 2. The English proficiency of the citizens of the countries whose official language is English is decided by an interview by Foreign Language Coordinator and a written examination if necessary.
 3. Students are required to certify that they are successful with the examination results documents taken at the level determined by the Senate or at the international examinations of which equivalency  and validity period are determined by the Senate in terms of their English proficiency Candidates must submit a valid English proficiency certificate at the time of application. Those presenting the current language certificate may begin their graduate studies without taking the English proficiency test at the university.
 4. Students who can not submit an internationally valid foreign language certificate are required to take the University's English Proficiency Test and score at the level determined by the Senate.
 5. Students who fail to submit or fail to submit documents for the following examinations are obliged to continue to the English Preparatory School of the University.
 6. The provisions of the KFAU Foreign Language Preparatory School Education and Examination Regulations of Konya Food and Agricultural University apply for the conditions for starting preparatory class and graduate program.

 

YDS / E-YDS / YÖKDİL / TOEFL-IBT EFFICIENCY TABLE

Applied Program

Examination

Minimum Score

Exam Validity Period

Master’s Degree

YDS/e-YDS/YÖKDİL

60

5

TOEFL-IBT

72

2

 

TURKISH EFFICIENCY

 1. Students who are enrolled in programs with a language of instruction fully or partly in Turkish are required to certify their Turkish proficiency.
 2. Students who score B1 or above (Medium) level of Turkish Proficiency exams taken from exam centers accredited by TÖMER or Higher Education Council may start their graduate studies.
 3. For he/she who completed his undergraduate education in the Turkish education institutions in Turkey, Turkish Proficiency Certificate is not required..

 

EVALUATION OF APPLICATIONS AND FEES

It is decided whether to accept applicant or not to the program by considering the bachelor's degree, transcript general average, foreign language exam result, letter of intent, references. Applicants whose applications are accepted will be notified by e-mail by the International Affairs Coordinator with a notification letter containing information on the compulsory prepayments and registration. A notification letter will be sent to the candidates listed in the list if they have not started their transactions or have not made a prepayment within the specified period. he prepaid amount is deducted from the first semester tuition fee registered. If you make a prepayment, the prepayment fee will not be refunded to the person who has not completed the registration process. However, if the student's visa application is rejected, the pre-payment will be refunded if he / she applies to the University with a document proving it.
 

 TABLE OF QUOTAS AND FEES

INSTITUTE OF SCIENCE SCIENCES

Teaching Language

Total Quotas

Tuition Fee (*)

Programs

Biotechnology Master's Degree with Thesis

English

1

6.500 $ (USD)

INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES

Teaching Language

Total Quotas

Tuition Fee (*)

Programs

Business Administration Master's Degree with Thesis

English

2

6.500 $ (USD)

 

(*) Taxes are included in VAT and it shows the total cost.

 

VISA AND RESIDENCE PERMIT PROCEDURES

 1. Candidate students coming from abroad shall get an “Education Annotated Visa” with an acceptance letter taken from their country or from the nearest Turkish Consulate. After this process, they may enter Turkey. The candidate students themselves are responsible for carrying out the procedures related to the student visa and all costs of this process.
 2. After completing the registration process at the university, students are obliged to obtain residence permit for study within one month from the date they enter Turkey and those 
  with a residence permit taken outside Konya are obliged to carry their files to Konya. It is the responsibility of the students themselves to cover all the costs of this process. 
 3. In the documents required by the University for visa and residence permits, the general instructions related to foreign students of the authorized public institutions shall be taken as basis.

 

DOCUMENTS TO REGISTER FOR GRADUATE PROGRAMS

a- Diploma (Students graduating from foreign universities should get Turkish translation of their diplomas approved by official authorities- foreign delegations),
b- An equivalency certificate taken from Higher Education Council for the diplomas from foreign countries,
c- Transcript (Original copy),
d- Original copy of TOEFL, YDS / e-YDS / YÖKDİL results or result of English Proficiency Exam by Foreign Languages Coordinatorship of Konya Food and Agriculture University (for the programs whose medium of instruction is English),
e- Original copy of Turkish Proficiency Exam carried out by TÖMER or by the exam centers accredited by Higher Education Council,  
f- Original copy of  Student Visa taken from foreign delegations 
g- Passport and its Turkish translation approved by official authorities- foreign delegations,
h- Residence Permit,
i- 4 Photographs.

 

APPLICATION SCHEDULE

Applications

24 December  2019 – 24 January 2020

Deadline for Submission of Originals of Requested Documents

24 January 2020

Announcement of Results

5 February 2020

Registration Date (Prior)

10 –  17 February 2020

English Efficiency Exam

31 January 2020

 Testing Exam 9:30

Oral Exam 14.00-17.00 between

Beginning of the Education

10 February 2020

NOTE: Applications to more than one undergraduate program can not be made at the same time. After the online application is made, the approved copy of the application documents will be assessed in the application deadlines as they will be available at our university, if they are delivered in full or by mail / cargo as follows.

 

CONTACT, ADDRESS AND MAIL INFORMATION

Konya Food and Agriculture University
Head of Registrar’s / Coordinatorship of International Relations 

Dede Korkut Mah. Beyşehir Cad. No: 9
42080 Meram / KONYA / TÜRKİYE

T: +90 (332) 223 5488
F: +90 (332) 223 5490 
W: www.gidatarim.edu.tr

Offical Web-site: https://www.gidatarim.edu.tr/tr
Contact information : internatinaol@gidatarim.edu.tr