Başvuru Dönemleri

BAŞVURU DÖNEMLERİ

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği için her akademik yılda ilki Ekim-Kasım aylarında ikincisi Şubat-Mart aylarında olmak üzere iki kez başvuru alınır. İlk başvuru döneminde sadece içinde bulunulan akademik yılın bahar dönemi için başvuru alınır. Yeterli bütçe kalmaması durumunda bahar dönemi için başvuru alınmama ihtimali vardır. İkinci başvuru döneminde ise bir sonraki akademik yıl için başvuru alınır. Tüm başvuru dönemleri internetten duyurulur.

Öğrenci Staj Hareketliliği için her akademik yılda, Öğrenci Öğrenim Hareketliliği için geçerli olan ilk başvuru döneminde, eşzamanlı olarak veya sonrasında başvuru alınır. Boş kontenjan kalması, daha önceden yerleşen öğrencilerin kendilerine staj yeri bulamadıkları durumlarda ve üniversitemize ek hibe gelmesi durumunda aynı akademik yıl içinde tekrar başvuruya çıkılabilir. Tüm başvuru dönemleri internetten duyurulur.

Personel Hareketliliği için Erasmus+ Koordinatörlüğü her akademik yılda Kasım-Aralık aylarında başvuruya çıkar. Tüm başvuru dönemleri internetten duyurulur.

 

BAŞVURU ŞARTLARI


Başvuru şartları her başvuru dönemi öncesinde Ulusal Ajans tarafından yayınlanan kurallar dikkate alınarak Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından belirlenir. İnternet üzerinden öğrencilere ve üniversite personeline başvuru ilanıyla birlikte duyurulur. Son başvuru dönemi itibariyle lisans düzeyi için en az 2,20, yüksek lisans ve doktora düzeyleri için en az 2,50 akademik ortalama gerekmektedir. Düzenlenecek olan İngilizce dil sınavından her başvuru dönemi için belirlenen taban puanın üstünde not almak gerekir. Standart bir taban puan yoktur, düzenlenen sınav dikkate alınarak öğrencilerin başarı durumuna göre taban puan belirlenir. Gerekmesi durumunda farklı bölümler için farklı taban puanlar belirlenebilir. Her başvuru döneminde bir önceki başvuru döneminden farklı taban puanlar oluşabilir. Başvuru şartları her başvuru döneminde değişebilir.ONLINE BAŞVURU SİSTEMİ

 

KGTÜ Dış İlişkiler Koordinatörlüğü gerek Öğrenci Hareketliliği gerekse Personel Hareketliliği için başvuruları online başvuru sistemi aracılığıyla alır. Öğrenci Öğrenim Hareketliliği için öğrencilerin yapmış oldukları üniversite tercihlerine göre sistem tarafından otomatik olarak yerleştirme yapılır. Öğrenci Staj Hareketliliği ve Personel Hareketliliği için yerleştirme ise doğrudan Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü tarafından yapılır. Tüm faaliyet türleri için yerleştirme veya seçim kriterleri açıklanan sonuçlarla beraber Erasmus+ Ofisi internet sayfası üzerinden ilan edilir.