2018-2019 Uluslararası Öğrenci Başvuruları (Lisansüstü)

T.C.
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ
2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
YURT DIŞINDAN LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KABULÜ BAŞVURU İLANI


Üniversitemiz Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüleri Yüksek Lisans Programlarına, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında, Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar kapsamında Yabancı Uyruklu Öğrenci alımı yapılacaktır.

 

BAŞVURU ŞARTLARI
 

a- Üniversitemiz lisansüstü programlarda öğrenim görebilmek için adayın, yabancı öğrenci statüsünde olması,

b- Bir üniversitenin lisans programından mezun ya da son sınıfında olması, kesin kayıt tarihine kadar ilişiğini kesip kayıt olmasında engel olmaması,

c- Yukarıdaki şartları taşıdığı halde T.C. Üniversitelerinden yabancı öğrenci statüsü ile mezun olarak gelen adayların, mezun oldukları yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası almamış olması gerekmektedir.

 

BAŞVURU
 

1- Başvurular, ilan edilen başvuru tarihlerinde, aşağıda belirtilen başvuru belgeleri ile birlikte, başvuru sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Üniversitemiz internet sayfasında bulunan ön başvuru formunun bütün alanlarının doldurulması gerekmektedir. Gelen başvurular değerlendirilerek adaylarla iletişime geçilecektir. Form için tıklayınız

2- Yurtdışında öğrenim gören adayların eğitim almış oldukları kurumun tanınırlığı ve almış oldukları eğitimin uygunluğu YÖK tarafından onaylandığı takdirde başvuruları geçerli olur.

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
 

1- Çevirimiçi Başvuru Formunun bilgisayar çıktısı,
2- Diploma Fotokopisi (Yurtdışı üniversitelerden mezun adayların diplomalarının resmi makamlarca-dış temsilcilikler-onaylı Türkçe çevirisi),
3- Onaylı Transkript (not döküm belgesi) örneği (lisans transkripti),
4- Kimlik Belgesinin fotokopisi (Pasaportun kimlik ile ilgili kısımlarının fotokopisi),
5- 2 adet Fotoğraf,
6- Referans Mektubu (İki adet),
7- Niyet Mektubu (Öğrencinin lisansüstü amacını, çalışmalarını ve projelerini anlattığı mektup),
8- Özgeçmiş,
9- ALES / GRE / GMAT sınav sonuç belgesi (*),
10- Türkçe / İngilizce dil yeterlilik belgesi.

Not: Aynı anda birden fazla lisansüstü programa başvuru yapılamaz.

 

(*) ALES / GRE / GMAT YETERLİLİK TABLOSU

Başvurulan Program

Sınav Adı

Minimum Puan

Sınav Geçerlilik Süresi

Yüksek Lisans

ALES

60

5

GRE

646

5

GMAT

465

5


İNGİLİZCE YETERLİK
 

1- Üniversitenin lisansüstü programlarına başlayabilmek için öğrencilerin İngilizce Yeterliklerini belgelemeleri zorunludur.

2- Resmi dili İngilizce olan ülkelerin vatandaşlarının İngilizce yeterliklerine, Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından mülakat ve gerektiğinde yazılı sınav yapılarak karar verilir.

3- Öğrencilerin, İngilizce yeterlilikleri açısından Senato tarafından eşdeğerliliği kabul edilen ve geçerlilik süresi belirlenen uluslararası sınavlarda, yine Senato tarafından belirlenen düzeyde alınmış sınav sonuç belgeleri ile başarılı olduklarını belgelendirmeleri şartı aranır. Adaylar geçerli İngilizce yeterlik belgesini başvuru sırasında sunmak zorundadırlar. Geçerli dil belgesi sunanlar, Üniversitenin İngilizce yeterlik sınavına girmeden lisansüstü öğrenimlerine başlayabilirler.

4- Uluslararası geçerliği olan yabancı dil belgesini sunamayan öğrenciler, Üniversitenin İngilizce Yeterlik sınavına girmek ve söz konusu sınavdan Senato tarafından belirlenen düzeyde puan almak zorundadırlar.

5- Aşağıda sözü geçen sınavlara ilişkin belge sunamayan veya bu sınavlardan başarısız olan öğrenciler Üniversitenin İngilizce Hazırlık Sınıfına devam etmekle yükümlüdürler.

6- Hazırlık Sınıfı eğitimi ve lisansüstü programına başlama koşulları için Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi KGTÜ Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi hükümleri uygulanır.

YDS / E-YDS / ÜDS / KPDS / TOEFL-IBT / TOEFL-CBT / TOEFL-PBT YETERLİLİK TABLOSU

Başvurulan Program

Sınav Adı

Minimum Puan

Sınav Geçerlilik Süresi

Yüksek Lisans

YDS/e-YDS/ÜDS/KPDS

60

5

TOEFL-IBT

72

2


TÜRKÇE YETERLİK
 

1- Öğrenim dili tamamen veya kısmen Türkçe olan programlara kayıt olan öğrencilerin, Türkçe yeterliklerini belgelemeleri zorunludur.

2- TÖMER veya Yükseköğretim Kurulu tarafından akreditasyonu olan sınav merkezlerinden alınan Türkçe Yeterlik sınavlarından B1 (Orta) düzeyinde veya üzeri puan alan öğrenciler lisansüstü öğrenimlerine başlayabilirler.

3- Lisans eğitimini Türkiye’de Türkçe öğrenim veren kurumlarda tamamlayanlardan Türkçe Yeterlik Belgesi aranmaz.

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÜCRETLER
 

Değerlendirmede adayın, lisans diploma derecesi, transkript genel not ortalaması, yabancı dil sınav sonucu, niyet mektubu, referansları dikkate alınarak programa kabul edilip edilmeyeceği kararlaştırılır. Başvurusu kabul edilen adaylara, e-posta ile Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından zorunlu ön ödeme işlemleri ve kayıt ile ilgili bilgiler içeren bildirim mektubu gönderilir. Belirtilen süreler içerisinde işlemlerini başlatmayan veya ön ödemesini yapmayan adayların yerine varsa yedek listedeki adaylara bildirim mektubu gönderilir. Ön ödeme yapılan tutar, kayıt olunan ilk dönem öğrenim ücretinden mahsup edilir. Ön ödeme yaptığı halde kesin kayıt işlemlerini tamamlamayan adaya ön ödeme ücreti iade edilmez. Ancak, öğrencinin vize başvurusunun reddedilmesi durumunda bunu ispat eden bir belge ile Üniversiteye başvurduğu takdirde ön ödemesi iade edilir.

 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Öğrenim Dili

Toplam Kontenjanlar (*)

Öğrenim Ücreti (**)

Programlar

Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

İngilizce

10

6.500 $ (USD)

Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

Türkçe

10

6.500 $ (USD)

Biyoteknoloji Tezli Yüksek Lisans

İngilizce

10

6.500 $ (USD)

Biyoteknoloji Tezli Yüksek Lisans

Türkçe

10

6.500 $ (USD)

Endüstri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

İngilizce

10

6.500 $ (USD)

Endüstri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

Türkçe

10

6.500 $ (USD)

 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Öğrenim Dili

Toplam Kontenjanlar (*)

Öğrenim Ücreti (**)

Programlar

İşletme Tezli Yüksek Lisans

İngilizce

10

6.500 $ (USD)

İşletme Tezli Yüksek Lisans

Türkçe

10

6.500 $ (USD)

(*) Programlara müracaat durumuna göre programlar arasında kontenjan aktarımı yapılabilecektir.
(**) Ücretler, programın tamamının KDV dâhil ücretidir.

 

VİZE VE İKAMET İZNİ İŞLEMLERİ
 

1- Yurt dışından gelecek adayların, kabul mektubu ile ülkelerindeki (veya en yakın) T.C. Konsolosluklarından “Öğrenim Meşruhatlı Vize” alarak Türkiye’ye giriş yapmaları gerekir. Öğrenim vizesi ile ilgili işlemleri yürütmekten ve bu işlemler ile ilgili oluşabilecek tüm maliyetlerden adayların kendileri sorumludur.

2- Öğrenciler, üniversiteye kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra Türkiye’ye giriş yaptığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde öğrenim amaçlı ikamet izni almakla, Konya dışından alınan ikamet izni olan öğrenciler ise dosyalarını Konya'ya taşımakla yükümlüdürler; bu işlemler ile ilgili oluşabilecek tüm maliyetleri karşılamaktan öğrencilerin kendileri sorumludur.

3- Üniversitenin vize ve ikamet izinleri ile ilgili istediği belgelerde, yetkili kamu kurumlarının yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin genelgeleri esas alınır.

 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KESİN KAYIT AŞAMASINDA İSTENEN BELGELER
 

a- Diploma (Yurtdışı üniversitelerden mezun adayların diplomalarının resmi makamlarca- dış temsilcilikler-onaylı Türkçe çevirisi),
b- Yurtdışından alınmış diplomalar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alınmış denklik belgesi,
c- Transkript (not döküm belgesi) (Aslı),
d- Eğitim dili İngilizce olan programlar için TOEFL, YDS / e-YDS / YÖKDİL, Pearson PTE Akademik CAE veya Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı sonuç belgesinin aslı,
e- Eğitim dili Türkçe olan programlar için TÖMER (Türkçe Kursu Diploma Sınavı veya Yükseköğretim Kurulu tarafından akreditasyonu olan sınav merkezlerinden alınan Türkçe Yeterlik sınav sonuç belgesinin aslı,
f- Dış temsilciliklerden alınacak öğrenim vizesinin aslı,
g- Pasaport ve Türkçe çevirisinin resmi makamlarca-dış temsilcilikler-onaylı örneği,
h- İkametgâh Tezkeresi,
i- Fotoğraf (4 Adet).

 

BAŞVURU TAKVİMİ
Başvurular : 11 Haziran 2018 – 7 Eylül 2018
İstenen Belgelerin Asıllarının İbrazı : 10 Eylül 2018
Sınava Girecek Adayların Listesinin Açıklanması : 10 Eylül 2018
Mülakat Sınavı : 14 Eylül 2018
İlanı : 17 Eylül 2018
Kayıt Tarihi (Asıl) : 17 – 21 Eylül 2018
İngilizce Yeterlilik Sınavı : 17 – 18 Eylül 2018
Eğitime Başlama : 24 Eylül 2018

 

NOT: Aynı anda birden fazla lisans programına başvuru yapılamaz. Online başvuru yapıldıktan sonra başvuru belgelerinin onaylı fotokopisi başvuru tarihleri içerisinde Üniversitemizde olacak şekilde eksiksiz olarak elden veya posta / kargo ile aşağıda belirtilen adrese ulaştırdıkları takdirde değerlendirmeye alınacaktır.